Projektovanje, nadzor, vještačenje i promet nekretnina
Projektovanje i nadzor objekata vodovoda i kanalizacije
Projektovanje, nadzor i vještačenje stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih ovjekata
Promet nekretnina

AQUA PROJEKT d.o.o. BIHAĆ, društvo za projektovanje i promet nekretnina;
Ul. Bosanska 14. Bihać, BiH
Tel/fax: +38737221689,  mob. 0038761149770
www.aqua.ba